Tábory pro děti z prvního stupně s lesním klubem Letokruhy 2021-obsazené

Děkujeme za Váš zájem o příměstské tábory v Klíčku o prázdninách 2021.

Vyplněné a podepsané přihlášky, případně další potřebné dokumenty, odevzdejte v tištěné verzi do poštovní schránky Rodinného klubu Klíček (Maxe Švabinského 371, Stará Boleslav),či lektorům do klubu Letokruhy (u táborů starších dětí), případně scan (ne fotografii) přihlášky zašlete na email: klubklicek@gmail.com - do předmětu zprávy napište Příměstský tábor 2021.

Platbu za tábory provádějte řádně dle uvedených variabilních symbolů bezprostředně po přihlášení - závazné přijetí dítěte je až po uhrazení částky a dodání všech potřebných dokumentů.

V případě výběru více táborů odevzdejte za každý tábor vlastní přihlášku a platby proveďte odděleně!!

Storno podmínky: v případě zrušení tábora více jak měsíc před datem jeho konání vrátíme zpět 100% z uhrazené částky. Pokud dojde ke zrušení v době méně než 1 měsíc, vracíme náhradu 50% a pokud dojde ke zrušení v době do 7 dnů od termínu tábora, vracíme náhradu pouze z doložených zdravotních důvodů, a to ve výši 80%, jinak nevracíme nic.

Přihláška na tábory ke stažení ZDE

Financováno z ESF - OPZ reg.č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009680

Cena: 1600 Kč (dotovaná cena)

č.ú.: 2600306491/2010  Fio banka

VS: - dle tábora

 

zpráva pro příjemce: název tábora + jméno a příjmení dítěte

 

Pokud Vaše dítě nenavštěvuje/nenavštěvovalo Klub Letokruhy a nebylo v minulém roce na táboře v KL, požadujeme pro účast dítěte na táboře doložit tyto dokumenty:

Přihláška na tábory ke stažení ZDE (u všech i nových a na každý tábor zvlášť) (včetně GDPR a bezinfekčnosti)

Monitorovací list podpořené osoby ZDE

Potvrzení vazby na trh práce ZDE

Potvrzení od zaměstnavatele/ÚP/OSSZ - ZDE

 

V případě dotazů k dokumentům se obracejte na tel: 606 268 426 (klub Letokruhy), 737 665 201 (Jiřina Jandourková)

dotazy k táborům KL posílejte na: klubklicek@gmail.com

Přihlašovací dokumenty na tábory Klubu Letokruhy můžete odevzdat v Klubu Letokruhy - do schránky ve dveřích (či za provozu -po - pá od 12:00 do 17:00), Maxe Švabinského 132, Stará Boleslav

 

Provozní řád Klubu Letokruhy ke stažení ZDE

Expedice Klíček 12.-16.7.2021 - Variabilní symbol: 40060 - obsazeno

Na tento tábor budeš potřebovat bicykl, helmu, turistickou obuv, plavky - a pokud máš – i pádlo. Proč to všechno? Naše expedice vyráží každé ráno za novými objevy s průzkumem širého okolí Klíčku. Prozkoumávat budeme původní prostředí přírody tak, abys poznal, kde a proč zapůsobila činnost člověka a co nám to přineslo i vzalo. Budeme pozorovat zvěřenu a rostlinstvo v souvislostech  pod mikroskopem i dalekohledem. Jíst budeme v přírodě a v té strávíme i jednu expediční noc.

Táborem vás provedou Monika Káňová a Petr Pištěk

 

Ve stopách Indiánů 19.-23.7.2021 - Variabilní symbol: 40070 - obsazeno

Větrem si šeptají duchové dávných šamanů. Svolávají rudé tváře k totemu, aby naplnili svá poslání. Osídlíme znovu zemi svou a obnovíme rovnováhu matky přírody. Z prachu a dýmu navrátíme slávu našeho kmene. Hlavu zahalíme peřím, tváře pomalujeme indiánskou stopou a vydáme se na lov bizonů, které si za doprovodu bubnů opečeme na ohni. Šípy budou létat vzduchem! 

HOWG

Táborem vás provedou Petr Pištěk a Lucie Krišáková

 

Klíčkovský Masterchef 2.-6.8.2021 - Variabilní symbol: 40080 - obsazeno

Tábor NESOUTĚŽIVÉHO TYPU!

Týden plný kulinářských zážitků. Vařit budeme pod širým nebem z darů naší zahrady, o kterou se budeme zároveň i starat. Děti se budou samy podílet na výrobě jídelního menu, které bude přizpůsobeno danému počasí. Osvojí si různé techniky, lecčemu se přiučí a odměnou jim budou chutné pokrmy, které si budou navzájem ochutnávat. U všech jídel se bude přihlížet i na estetický styl. Vše se završí přípravou a realizací pikniku pro jejich rodiče.

Táborem vás provedou Monika Káňová a Lucie Krišáková

 

Expedice Klíček II. 9.-13.8.2021 - Variabilní symbol: 40090 - 2 místa

Na tento tábor budeš potřebovat bicykl, helmu, turistickou obuv, plavky - a pokud máš – i pádlo. Proč to všechno? Naše expedice vyráží každé ráno za novými objevy s průzkumem širého okolí Klíčku. Prozkoumávat budeme původní prostředí přírody tak, abys poznal, kde a proč zapůsobila činnost člověka a co nám to přineslo i vzalo. Budeme pozorovat zvěřenu a rostlinstvo v souvislostech  pod mikroskopem i dalekohledem. Jíst budeme v přírodě a v té strávíme i jednu expediční noc.

Táborem vás provedou Petr Pištěk a Lucie Krišáková

Podmínky účasti

Pro účast na táborech, oddílových schůzkách či dalších volnočasových aktivitách pro děti se tak všichni budou muset prokázat buď PCR testem ne starším sedmi dnů, nebo antigenním testem ne starším 72 hodin.

Platit bude také potvrzení o testu od zaměstnavatele či ze školy, čestné prohlášení rodičů, že se dítě testovalo ve škole, nebo antigenní test na místě.

Jako alternativa může být potvrzení o prodělání covidu-19 v posledních 180 dnech nebo doklad o nejméně 22 dnech po první dávce očkování. U pravidelně se opakujících nebo vícedenních akcí se má splnění podmínek prokazovat vždy každých sedm dní, obdobně jako u ubytovacích služeb.

Rodinný klub Klíček z.s.

 

  

   Dětský kl ub Klíček 1, 2 

 klub Letokruhy - 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015922

Kontakt

Rodinný klub Klíček z.s., spolek M.Švabinského 371
Stará Boleslav
25001
721 338 086 klubklicek@gmail.com