Svatováclavský jarmark v Klíčku

06.09.2021 15:44

Opět v rámci Národní svatováclavské pouti bude 28.9. na zahradě od 11.00 do 17.00  Středověký svatováclavský jarmark v Klíčku.

Vyzýváme nynější i bývalé Klíčkové a přátelé, spolky a organizace, naše známé stánkaře, kteří se rádi opět účastní!

Den v duchu středověkých tradic a řemesel, kterým Vás vedou dobově oblečení lidé. Můžete si užít
tradiční řemesla, ruční výrobky, program a dílny pro děti, pečení v komunitní peci a další.

https://photos.app.goo.gl/L8oR57ekH4CGwruY6

  

 

  

   Dětský kl ub Klíček 1, 2 

 klub Letokruhy - 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015922

Kontakt

Rodinný klub Klíček z.s., spolek M.Švabinského 371
Stará Boleslav
25001
721 338 086 klubklicek@gmail.com