Nadace Partnerství-Zelené oázy

09.04.2017 11:25

Díky dotaci Nadace Partnerství v rámci programu Zelené oázy bude realizován projekt Zahrady Klíček, která umožní upravu teras , vysázení nových keřů, stromů a dalši.

Děkujeme

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.“

  

 

* www.zeleneoazy.cz
* www.nadacepartnerstvi.cz
* www.molcesko.cz 

  

   Dětský kl ub Klíček 1, 2 

 klub Letokruhy - 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015922

Kontakt

Rodinný klub Klíček z.s., spolek M.Švabinského 371
Stará Boleslav
25001
721 338 086 klubklicek@gmail.com