Městu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

07.06.2014 23:55

Děkujeme městu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav za finanční podporu, která umožnuje rodinám umístění dětí v klubu za přijatelnou cenu. Příspěvek slouží k pokrytí části nákladů na zajištění provozu klubu (poplatky, energie a mzdy personálu).

  

   Dětský kl ub Klíček 1, 2 

 klub Letokruhy - 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015922

Kontakt

Rodinný klub Klíček z.s., spolek M.Švabinského 371
Stará Boleslav
25001
721 338 086 klubklicek@gmail.com