Děkujeme Tesco za podporu projektu v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme

27.09.2019 09:36

Děkujeme Tesco za podporu projektu v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme

 
Cílem tohoto projektu bylo vyhotovení praktické esteticky vyhlížející nástěnky s logy Klíčku na propagaci našich akcí, umístěna ve veřejném prostranství před vchodem do Rezidence. Byly vyhotoveny bannery - velký poutač na plot na propagaci naší činnosti, poutač na stůl, který se využije při spolupráci s jinými organizacemi na veřejných akcích (Divadelní Brandýs, Polabský Montmartre..), bannery na pořádané pravidelné akce - Masopust, Zahradní slavnost, Den Země. Bylo také navrženo originální razítko na propagační materiály na prodej, klasické razítko a letáky na námi pořádané EVVo programy. Z grantu byly zaplaceny i grafické práce. Děkujeme Tescu za podporu ve výši 16 000,-

  

   Dětský kl ub Klíček 1, 2 

 klub Letokruhy - 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015922

Kontakt

Rodinný klub Klíček z.s., spolek M.Švabinského 371
Stará Boleslav
25001
721 338 086 klubklicek@gmail.com