Kontakt

   

Klub Klíček

M. Švabinského 371, 25001 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Email:    klubklicek@gmail.com

Telefon:   +420 721 338 086 

         

Korespondenční adresa - Sídlo

Rodinný klub Klíček z.s.

Adresa:               Lázeňská 708/39, 2500 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČO:                    22716971          

č.ú.                     2600306491/2010  Fio banka, Praha 1   

  

   Dětský kl ub Klíček 1, 2 

 klub Letokruhy - 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015922

Děkujeme za podporu

27.09.2019 09:36
Děkujeme Tesco za podporu projektu v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme   Cílem tohoto projektu bylo vyhotovení praktické esteticky vyhlížející nástěnky s logy Klíčku na propagaci našich akcí, umístěna ve veřejném prostranství před vchodem do Rezidence. Byly vyhotoveny bannery -...
14.07.2018 08:57
Díky podpoře ESF MPSV bylo možné vytvořit a provozovat 2 dětské skupiny - Dětský klub Klíček_1 a Dětský klub Klíček_2 celkem pro 24 dětí.   Více ZDE    
09.04.2017 11:25
Díky dotaci Nadace Partnerství v rámci programu Zelené oázy bude realizován projekt Zahrady Klíček, která umožní upravu teras , vysázení nových keřů, stromů a dalši. Děkujeme Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a...
07.06.2014 23:55
Děkujeme městu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav za finanční podporu, která umožnuje rodinám umístění dětí v klubu za přijatelnou cenu. Příspěvek slouží k pokrytí části nákladů na zajištění provozu klubu (poplatky, energie a mzdy personálu).
30.01.2014 22:14
Za mediální podporu děkujeme především   Městským listům Brandys nad Labem Stará Boleslav Novinám Prostor  

Kontakt

Rodinný klub Klíček z.s., spolek M.Švabinského 371
Stará Boleslav
25001
721 338 086 klubklicek@gmail.com