Ekoklub Klíček

Zážitkové vzdělávací  programy v Rodinném klubu Klíček z.s. 

nabídka  EVVO programů pro MŠ a ZŠ -

ENVIRONMENTÁLNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY pro mateřské a základní školy

O nás:   

Jsme spolek, který vznikl v roce 2012 za účelem aktivního a plnohodnotného naplňování volného času dětí a podpory rodin s malými dětmi ve zdravém životním stylu, a hlavně v souladu s přírodou. Hlavní důraz klademe na maximální trávení volného času dětí v přírodě a s tím spojené získávání zážitků a prožitků. Od roku 2018 jsme certifikovaný lesní klub od ALMŠ.

 

Výukové programy:

Nabízíme ucelené vzdělávací programy, které realizujeme v prostorách naší rozlehlé zahrady a v blízkém okolí lužních lesů. Jedná se o dopolední zážitkové bloky zaměřené na různá témata. Programy jsou sestaveny pro skupinu v počtu max. 16ti dětí/žáků/studentů. V případě většího počtu dětí/žáků v jedné skupině/třídě, je nutné takový kolektiv rozdělit na dvě skupiny. V případě dělení kolektivu na 2 skupiny je vhodný doprovod dvou pedagogů.

Více zde: https://www.boleslavskyklicek.cz/ekoklub/

soutezevvo@rodinnyklubklicek.cz

 

  

   Dětský kl ub Klíček 1, 2 

 klub Letokruhy - 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015922

Kontakt

Rodinný klub Klíček z.s., spolek M.Švabinského 371
Stará Boleslav
25001
721 338 086 klubklicek@gmail.com