Akce

Blížící se akce, kterých se účastníme nebo je pořádáme:
25.10.pečení v peci- pizza
11.11. interní akce Sv.Martin
27.11.polévka, která pomáhá
6.12. interní akce Mikuláš na zahradě
 
EVVO programy pro MŠ a ZŠ více ZDE
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

   Dětský kl ub Klíček 1, 2 

 klub Letokruhy - 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015922

Kontakt

Rodinný klub Klíček z.s., spolek M.Švabinského 371
Stará Boleslav
25001
721 338 086 klubklicek@gmail.com